پروژه های آماده پایتون

پروژه های آماده پایتون

مرجع کامل پروژه های آماده پایتون

  • طبقه بندی حیوانات  با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه در پایتون

پایتون یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است. در این سری پروژه ها، مسائل مرتبط با علم داده به وسیله زبان برنامه نویسی پایتون پیاده سازی شده است.

داده کاوی عمل تشخیص الگوی پنهان در داده است. در این پروژه دیتاست حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند. حیوانات شامل ویژگی‌هایی هستند که این ویژگی‌ها آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند برای مثال ویژگی‌هایی مانند مودار بودن یا نبودن، شیر داشتن یا نداشتن، پرواز کردن یا نکردن، تنفس، داشتن مجموعه داده یا نداشتن، شکارچی بودن یا نبودن و بسیاری ویژگی‌های دیگر که در این مجموعه داده شامل 17 ویژگی و یک ویژگی هدف که نام حیوان است ارائه شده است. می‌توان با استفاده از این ویژگی‌ها مدل طبقه‌بندی برای این حیوانات ارائه داد. مجموعه داده مورداستفاده در این تحقیق شامل 101 نمونه و 17 ویژگی می‌باشد. 

در این پروژه از این دیتاست برای پروژه طبقه بندی طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون استفاده خواهد شد.

در این پروژه خط به خط برنامه توضیح داده شده است و برای کسانی که به دنبال انجام پروژه های مشابه نیز هستند مفید است. 

بعد از خرید این پروژه پایتون موارد زیر برای شما ایمیل می شود:

1- کد پایتون برنامه با توضیحات خط به خط

2- مجموعه داده تحقیق

3- یک فایل ورد شامل گزارش پروژه 

در این پروژه یک الگوریتم کلاسیک یادگیری ماشین برای مدل سازی و استخراج دانش مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پروژه استخراج دانش خام است. برای فهم بهتر این حوزه مطالعاتی به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید. اگر پروژه ای برای پیاده سازی در پایتون دارید با ما تماس بگیرید. 

وب سایت پروژه های پایتون وابسته به وب سایت دیتاهارت و آکادمی داده است.