پروژه های آماده پایتون

پروژه های آماده پایتون

مرجع کامل پروژه های آماده پایتون

  • نظرکاوی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان svm در پایتون
کد : 3383

نظرکاوی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان svm در پایتون

قیمت : 99000 تومان

پایتون یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است. در این سری پروژه ها، مسائل مرتبط با علم داده به وسیله زبان برنامه نویسی پایتون پیاده سازی شده است.

نظرکاوی، عقیده کاوی یا تحلیل احساسات به دنبال طبقه بندی نظرات و احساسات افراد در گروه های مثبت، منفی و در برخی مواقع خنثی است. در این پروژه توییت های فارسی در گروه های مثبت و منفی طبقه بندی می شود. با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین مدل طبقه بندی در پایتون ایجاد می گردد. دقت طبقه بندی در پایان برنامه در الگوریتم مورد نظر به دست خواهد آمد. در واقع در این پروژه هدف اصلی ایجاد مدل طبقه بندی توییت ها مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین است. 

در این پروژه خط به خط برنامه توضیح داده شده است و برای کسانی که به دنبال انجام پروژه های مشابه نیز هستند مفید است. 

بعد از خرید این پروژه پایتون موارد زیر برای شما ایمیل می شود:

1- کد پایتون برنامه با توضیحات خط به خط

2- مجموعه داده تحقیق

3- یک فایل ورد شامل گزارش پروژه 

در این پروژه یک الگوریتم کلاسیک یادگیری ماشین برای مدل سازی و استخراج دانش مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پروژه استخراج دانش خام است. برای فهم بهتر این حوزه مطالعاتی به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید. اگر پروژه ای برای پیاده سازی در پایتون دارید با ما تماس بگیرید. 

وب سایت پروژه های پایتون وابسته به وب سایت دیتاهارت و آکادمی داده است.