پروژه های آماده پایتون

پروژه های آماده پایتون

مرجع کامل پروژه های آماده پایتون

  • پیش پردازش متون فارسی با استفاده از پایتون و کتابخانه هضم
کد : 3362

پیش پردازش متون فارسی با استفاده از پایتون و کتابخانه هضم

گروه : متن کاوی
قیمت : 49000 تومان

با استفاده از این کد اماده می توانید بر روی متون فارسی مراحل پیش پردازش فارسی را انجام دهید. ریشه یابی، نرمال سازی، ... اعمالی است که توسط این کد با استفاده از کتابخانه هضم انجام می گردد.