پروژه های آماده پایتون

پروژه های آماده پایتون

مرجع کامل پروژه های آماده پایتون

  • پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم شبکه عصبی در پایتون
کد : 3360

پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم شبکه عصبی در پایتون

قیمت : 19000 تومان

در این پروژه به دنبال آموزش مفاهیم داده کاوی به مخاطب با ساده ترین بیان ممکن هستیم. در این پروژه از مجموعه داده ایریس که یکی از معتبرترین و معروفترین دیتاست های داده کاوی است و تاریخچه آن به 70-80 سال قبل بر می گردد استفاده می شود. در این مجموعه داده اطلاعات سه نوع گیاه مانند قطر گیاه، طول، ضخامت وعرض آن ارائه شده است و ما سعی می کنیم با استفاده از روش های داده کاوی الگوی پنهان را شناسایی کنیم. این پروژه هدف آموزش داده کاوی و روش های و الگوریتم های آن را دنبال می کند. شایسته است کسانی که در داده کاوی تازه کار هستند از این پروژه برای فهمیدن مفاهیم داده کاوی استفاده کنند.  از الگوریتم شبکه عصبی برای ایجاد مدل طبقه بندی در پایتون بهره گرفته شده است. در این پروژه با استفاده از کتاب خانه scikit-learn یک طبقه بندی بر اساس مجموعه داده ایریس ارائه شده است.